CorkITs historia..

Vid millenieskifted föddes idén att förenkla tillvägagångssättet för att manuellt få korken ur en (vin-) flaska. Inledningsvis koncentrerades arbetet till att försöka finna de flaskor som har de "trögaste" korkarna. Detta för att utröna vilka förhållande som ställer de högsta kraven på en korkskruv. Denna del av projektet gjordes mycket grundligt och vi törs påstå att inga kombinationer av plast och/eller kork-material har lämnats oprövade!
Efter många protyper och idéer söktes några patent på den nya korkskruven, varefter CorkIT AB bildades. På våren 2001 fick CorkIT sitt första kontor som låg i Teknikbyn i Västerås.
För tillverkningen har huvudsakligen valts kvalificerade svenska producenter. Detta främst på grund av att kunskapen kring detaljer i rostfritt stål är stor i Sverige, sannolikt i nivå med t.ex. Asien som ju kan anses vara ett lämpligt alternativ. Resultatet har blivit, som Ni ser på bifogade sidor, en helt ny typ av korkskruv!